Regler för annonsering på hyresbytet.se

§1 All information på din annons måste vara komplett och korrekt.
§2 Endast permanentbyten får annonseras.
§3 Betalning eller "hittelön" för byte av hyresrätter är totalförbjudet. Annonser som erbjuder eller kräver betalt raderas omedelbart.
§4 De annonser som inte uppföljer våra anvisningar plockas bort.
§5 Annonseringen gäller endast för privatpersoner.
§6 Annonseringen är endast avsedd för hyres- och bytesmarknaden, ej försäljning av bostadsrätter, villor eller fritidshus.
§7 Annonsören är själv ansvarig för innehållet i annonsen
§8 Annonsen får inte innehålla några länkar till andra websiter.
§9 I händelse av serverstop eller annan händelse som företaget själv inte kan ansvara för lämnas ej kompensation.
§10 Annonser med misstänkt falsk information raderas.
§11 Annonser med rasistiskt eller pornografiskt material polisanmäles.
§12 Falska registreringar kan leda till polisanmälan.
§13 Som annonsör är man medveten om att IP-adressen loggas av oss.
§14 hyresbytet kan, utan förvarning, ändra i ovanstående regler